Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
            ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
 •    เส้นทางการเดินรถ แผนกอนุบาล-ประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20)

  Click!!! เพื่อดูภาพเคลื่อนไหวแสดงเส้นทางการเดินรถแบบใหม่
  แผนกอนุบาล-ประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20) ภาคเรียนที่ 2/2560


  หากท่านไม่สามารถรับชมได้ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player
    :  สำหรับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Notebook     ดาวน์โหลดโปรแกรม   |   คู่มือการติดตั้ง
    :  สำหรับ โทรศัพท์มือถือ (Android)     Clip แสดงการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม   |   คู่มือการติดตั้ง
 •    ตารางสอนเสริมและสอบซ่อม Yr.4-6 ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560
  ตารางสอนเสริมและสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 4-6 [ ดาวน์โหลด ]
 •    Ektra Newsflash Issued Date 22nd September 2017
            ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนระดับชั้น NC-KG.2 แผนกอนุบาล ซอย 19 จะย้ายไปรวมกัน ที่แผนกประถม ซอย 20 สำหรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน ท่านสามารถศึกษาได้จากเวบไซต์โรงเรียน www.ektra.ac.th ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎในขณะนี้เป็นข้อมูลแผนผังปัจจุบัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 จะปรับปรุงแผนผังภายในและจุดรับส่งอีกครั้งแต่เส้นทางการเดินรถโดยรวมจะมีลักษณะเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
            ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา2561 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง   การนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการอภิบาลดูแลนักเรียนในระดับมัธยม จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.15-12.00 น. ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    การให้บริการรถโรงเรียน
            เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ห้องสัมมนา อาคาร 7 แผนกมัธยม โดยจัดอบรม 3 หัวข้อ ได้แก่ "เข้าใจสัญญาณมือ ยึดถือความปลอดภัย" วิทยากรโดย ผู้บริหารของโรงเรียน, "กฎระเบียบ-วินัย-มารยาท อย่าได้ขาด-อย่าได้พร่อง-ต้องใส่ใจ" วิทยากร โดย ผู้บริหารจากกองอำนวยการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทำอย่างไร หากนักเรียนงอแง และรังแกกันในรถ" โดยได้รับเกียรติจากนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเป็นผู้ปกครองที่ใช้บริการรถของชมรมรถโรงเรียนอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560, กำหนดการสอบซ่อม : Year 12
            ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 1 : การรับด้วย Portfolio ที่กำหนดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------