Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House KG.3
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการตามวัยในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานความรู้และปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนผ่านกิจกรรมที่เน้นการฟัง พูด อ่าน และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนกับครูต่างชาติ รวมถึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถและความถนัดอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House Yr.1
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open House ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 07.00 - 11.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นฯลฯ ตามกำหนดตารางการเข้าชม รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    แนวทางและมาตรการการป้องกันโรคไวรัส RSV
            เนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส "RSV" ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อนให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้จะอยู่ในอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    กิจกรรม Open House ของแผนกอนุบาล
            กิจกรรม Open House ของแผนกอนุบาล ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-10.30 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ที่นี่ และผู้ปกครองภายนอก รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความรักและเคารพในพระคุณของแม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
            เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติของคนไทยทุกคน ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จึงได้จัดกิจกรรม "สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย" ขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงขอเชิญชวนคุณแม่หรือผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559"
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล กำหนดจะจัดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559" ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบ Midterm ภาคเรียนที่ 1/2559
            Year 1-3 ดาวน์โหลด     Year 4-6 ดาวน์โหลด     Year 7-9 ดาวน์โหลด     Year 10-12 ดาวน์โหลด

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : August 2016
  Thursday 18th August, 2016 saw the culmination of many days (weeks for some people) of preparation for the Science Week extravaganza. This year was a first for Ektra, with the activities spread over three campus areas. There were some amazing projects on display and they were also very well presented - from Y.7 up to Y.12. In the Upper Secondary School team competition, GAC students did very well - as did groups from 11E and 12B. รายละเอียดเพิ่มเติม

 •      

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------