Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    DEAR @ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถมศึกษา
           เนื่องด้วยการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางแผนกประถมศึกษาจะมีการนำเสนอโครงการ "DEAR Time" ที่จะถูกนำมาใช้กับโรงเรียนของเราในแต่ละสัปดาห์ อย่างไรก็ตามนิยามของคำว่า DEAR นั่นคือ "Drop Everything And Read" ซึ่งจะมีการนำมาใช้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนจะเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2559
           เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 ก่อนเตรียมความพร้อมสู่การสอบ มาอ่านข่าวสารดีๆ จาก Newsflash กัน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษาตลอดมา และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การอภิบาลดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมลูกเสือกับนักเรียนในระดับชั้นสูงสุดของการเรียนระดับประถมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ค่าย Guidance & Inspiration Camp
            เนื่องด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมพร้อมวางแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดค่าย Guidance & Inspiration Camp (ค่ายค้นหาตนเองสู่การสร้างแรงบันดาลใจ) ระหว่างวันที่ 6-7 และ 10-12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 7 อาคาร St. John Baptist แผนกมัธยม รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การเข้าค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
            เนื่องด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน จึงจัดค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
  ประถมศึกษา:    Year 1       Year 2       Year 3       Year 4       Year 5       Year 6
  มัธยมศึกษา:     Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11       Year 12
 •    การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
 •    การให้บริการรถโรงเรียน
            โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดโครงการ "ตรวจเป่าแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโรงเรียน" เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พนักงานขับรถมีความพร้อมในการให้บริการ ขับรถรับ-ส่งนักเรียนทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายด้วยความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยจะทำการสุ่มตรวจเป่าแอลกอฮอล์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ผลการตรวจที่ได้นั้น จะทำให้พนักงานขับรถที่มีความประพฤติดีมีกำลังใจ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่งานของตนเองที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : August 2016
  Thursday 18th August, 2016 saw the culmination of many days (weeks for some people) of preparation for the Science Week extravaganza. This year was a first for Ektra, with the activities spread over three campus areas. There were some amazing projects on display and they were also very well presented - from Y.7 up to Y.12. In the Upper Secondary School team competition, GAC students did very well - as did groups from 11E and 12B. รายละเอียดเพิ่มเติม

 •      

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------