ยื่นขอเอกสารออนไลน์ (Online Document Request)

         
 

    ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารออนไลน์
    (Transcript / ใบรับรองความเป็นนักเรียน / ใบรับรองเพื่อทำ visa / สำเนาสมุดพก)

 

    1. ค้นหาชื่อนักเรียน โดยการกรอกเลขประจำตัวนักเรียน หรือพิมพ์ชื่อนักเรียน จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา
    2. คลิกที่ icon เพื่อแจ้งรายการและจำนวนที่ต้องการขอเอกสาร

    3. ยืนยันการขอเอกสร

    4. ตรวจเช็คสถานะการขอเอกสารออนไลน์ว่าสำเร็จหรือไม่ (ดำเนินการตามข้อ 1)
         หากระบบแจ้งว่า "ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว" สามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ(แผนกที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่)

    5. ในวันมารับเอกสาร กรุณานำ รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว มาตามจำนวนเอกสารที่ขอไว้
โดยรูปถ่ายจะต้อง มีลักษณะดังต่อไปนี้
         1. นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
         2. นักเรียนชาย ไว้ทรงผมแบบรองทรงสูง , นักเรียนหญิง ให้ถักเปีย เปิดหูเปิดหน้าผากให้เรียบร้อย ผูกโบว์สีตามระดับชั้นปัจจุบัน เปียผมไว้ข้างหลัง หากผมสั้นให้ทำผมเปิดหน้าผาก (ติดกิ๊บดำ) เก็บผมหลังใบหูให้เรียบร้อย ไม่สวมแว่นตาและไม่ใส่เครื่องประดับใด ๆ
         3. รูปถ่ายต้องมองเห็นโลโก้โรงเรียนที่เสื้ออย่างชัดเจน
         4. รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเป็นภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องโพลารอยด์

 
 
ตัวอย่างรูปถ่ายนักเรียน
 
ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล
 
ระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย
 
ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย
 
 
 
 
 
 
 

    
  

"We make the Choices ; You make the difference"
----------