พลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่ 6

                เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัท อสมท (มหาชน) ผู้ผลิตรายการช่อง 9 การ์ตูน ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่ 6 ” ให้กับนักเรียนชั้น Y.4-5 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมขยะ...กู้โลก”

                กิจกรรมภายในงาน นักเรียนได้รับชมการ์ตูนเรื่อง "ก๊อตจิ ดิ แอดเวนเจอร์" ซึ่งเป็นการ์ตูนที่ให้ความรู้ด้านพลังงานควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ และได้เล่นเกมทดสอบการแยกขยะ นอกจากนี้ยังได้ใช้จินตนาการวาดภาพและเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษ A4 โดยการนำเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษา สุขศึกษา และจริยธรรม มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


พลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่ 6


คลิปพลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่ 6

 
 
.