ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

มหาวิทยาลัย APU แนะแนวการศึกษาต่อ

        วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 มีการจัด กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมหาวิทยาลัย APU (Ritsumeikan Asia Pacific University) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 7 อาคาร Baptist โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 22 คน