ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

CSR "บิดลูกโป่งสะเทือนถึงดวงดาว"

        ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราร่วมกับบริษัทไลฟ์อีสเจอร์นีย์ ในโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดกิจกรรม CSR "บิดลูกโป่งสะเทือนถึงดวงดาว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ “เพราะคุณคือคนพิเศษ” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลูกโป่งที่ประดิษฐ์แล้ว จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ต่อไป