ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู

        ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดกิจกรรมถวายปีการศึกษา และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อขอพรองค์พระแม่มารี และนักบุญดอมินิโก ซาวีโอ ให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในโรงเรียนมีความปลอดภัย มีสติปัญญา และพละกำลังในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งระลึกในพระคุณของครู อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยแผนกมัธยม ได้จัดขึ้นในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ส่วนแผนกอนุบาล และประถม จัดในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร 6

        ช่วงแรกของกิจกรรม เป็น พิธีถวายปีการศึกษา คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก คณะผู้บริหาร ครู รวมทั้งตัวแทนนักเรียน ตั้งขบวนแห่ เพื่อถวายพวงมาลัยแด่พระแม่มารี และนักบุญดอมินิโก ซาวีโอ พร้อมทั้งวางพวงมาลัยด้านหน้ารูป ท่านรองประธาน เพ็ญศรี ยงค์กมล

        คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก อ่านบทพระวรสาร พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน ความว่า "พระเยซูเจ้าบอกว่า ท่านทั้งหลายจงรักกันและกัน นี่เป็นคำสอนพื้นฐานของพระเยซูเจ้า ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งวันนี้เป็นวันไหว้ครู เราต้องแสดงความเคารพ ความรัก ความกตัญญูต่อครู อีกทั้งแสดงความรักต่อสังคม ประเทศชาติ และโลกที่อยู่ด้วยเช่นกัน คำใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือ New normal ซึ่งทุกคนจะมีวิถีชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้น จึงอยากให้พยายามใช้ช่วงเวลานี้ เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น มีจิตสาธารณะ รวมถึงรู้จักที่จะแสดงความรักต่อส่วนรวม การรับผิดชอบต่อสังคม และหน้าที่การเรียนนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนควรมี" หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันสวดภาวนาเพื่อมวลชน และเข้าสู่พิธีเจิมหนังสือ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีถวายปีการศึกษา

        ตามด้วย พิธีไหว้ครู อันเป็นการระลึกถึงพระคุณครู นักเรียนทุกคนร่วมกันกล่าวบทไหว้ครู และร้องเพลง พระคุณที่สาม จากนั้น ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพวงมาลัย มอบแด่ครูประจำชั้น และคณะผู้บริหาร ก่อนที่จะประกอบ พิธีล้างมือ สำหรับครู และนักเรียนใหม่ พิธีการล้างมือในคาทอลิก หมายถึงการชำระล้างจิตใจ ปรารถนาที่จะชำระความอธรรม และบาปทั้งสิ้นให้หมดไป เฉกเช่นครู และนักเรียนใหม่ทุกคน ที่ได้รับการชำระล้างสิ่งที่เคยกระทำมาก่อน ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม บัดนี้ ทุกคนได้มาอยู่ร่วมในครอบครัวสารสาสน์เอกตราด้วยกัน โดยยินดีที่จะปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ และนโยบายของโรงเรียน จะรักกันฉันพี่น้อง นำความรักรวมเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การล้างมือก่อนการรับสายสิญจน์ ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะน้ำคือพื้นฐานของชีวิตและสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ รวมทั้งได้ชำระล้างมลทินและความผิดบาปซึ่งไม่เหมาะสมให้หมดไป

        ลำดับสุดท้าย ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาความสามารถด้านวิชาการต่างๆ และทุนผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละระดับชั้นโอวาทจากท่าน ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล
        "ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี หรือมี Ektra’s Pride หมายความว่าหยิ่งทะนง และทะเยอทะยานในทางที่ดี มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน อดทน อดกลั้น ตราบใดที่มีความมุมานะ ชีวิตจะมีความมั่นคงอย่างถาวร เมื่อไรก็ตามถ้าไม่อดทน อดกลั้น หากเพราะนึกถึงแค่ตนเอง ทุกคนเห็นแก่ตนได้ แต่ควรเห็นแก่ผู้อื่นด้วย ดังคำที่ว่า จงรักผู้อื่น เหมือนรักตัวของท่านเอง ถ้ารอยเท้าที่เดินในวันนี้เป็นทางเดินที่ดี ก็จะสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้ เพราะพระเจ้าบอกว่า ร่างกายของเจ้าคือวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรจะแปดเปื้อนในสิ่งที่ไม่ดี สำหรับนักเรียน Y.11 ปีนี้เป็นปีที่ต้องสืบทอด และ Y.12 จะเป็นเวลาแห่งการถ่ายทอด จึงขอให้มีความปรองดอง ผสานในทุกๆ อย่างเข้าด้วยกัน รุ่นพี่จงจำไว้เสมอว่ามือของผู้ให้นั้นสูงกว่ามือของผู้รับเสมอ สูงที่ไม่ใช่ฐานะ แต่เป็นจิตใจที่สูงกว่า และจะอยู่ในความทรงจำของรุ่นน้องทุกคนไปสืบนานเท่านาน ผอ.ขอให้ทุกคนเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้ ให้มีความเจริญกันทุกคน จงรักครอบครัว รักเพื่อน รักครู และ รักตัวเองให้มาก ๆ "

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020