ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

World Gratitude Day

        ด้วยนโยบาย Positive School ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเอง และผู้อื่น เพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทางโรงเรียนจึงถือโอกาสวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน World Gratitude Day จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ระลึกถึงผู้คน และ ขอบคุณในความดำรงคงอยู่สิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้น

        กิจกรรม Gratitude Day จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-30 กันยายน 2563 โดยมีวันที่ 19 กันยายน 2563 เป็นวันที่ระลึกถึง ท่านรองประธานเพ็ญศรี ยงค์กมล ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ทางโรงเรียนจึงถือโอกาสระลึกถึงบุญคุณของท่านที่ได้สร้างคุณงามความดี และให้หลักคำสอนต่างๆเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต รวมถึงนำการคัดลายมือแบบสปีดบอลไทยมาให้นักเรียนได้ฝึกฝน

        กิจกรรมที่จัดขึ้น นอกจากจะได้นำคำสอนที่ท่านให้ไว้มาถ่ายทอดและเชิญชวนให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีแล้ว แต่ละแผนกยังมีกิจกรรมในรูปแบบแตกต่างกันดังนี้

แผนกอนุบาล
        - ฟังนิทานคุณธรรมจากนักเรียน Y.6
        - เชิญชวนให้นักเรียน KG.2-3 เขียนชื่อ วาดภาพ คนที่อยากขอบคุณใส่ลงใน Gratitude Jar ทุกวันศุกร์คุณครูจะเลือกให้นักเรียนมาเล่าความรู้สึกและมอบการ์ดนี้ให้ผู้ปกครองในวัน Open morning

แผนกประถม
        - กิจกรรมให้เขียนคำสอนที่นำไปใช้ใน Gratitude Box ของนักเรียนชั้น Y.1-3
        - คัดลายมือแนวตั้งหัวข้อ “ทำอะไร ทำจริง” ของนักเรียนชั้น Y.2
        - คัดลายมือแนวตั้งหัวข้อ “สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว” ของนักเรียนชั้น Y.3
        - นักเรียนชั้น Y. 4 เขียนเรียงความภาษาไทย หัวข้อ “เรียงร้อยถ้อยคำ สู่ความกตัญญู”
        - นักเรียนชั้น Y. 5 เขียนเรียงความภาษาอังกฤษของ หัวข้อ “Gratitude” The Greatest Word of the World
        - เขียน การ์ดข้อความ Gratitude Questions ของนักเรียนระดับชั้น Y.4-6 และให้ตัวแทนนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น
        - นักเรียนชั้น Y.6 คัดสปีดบอลไทย
        - ตัวแทนนักเรียนประถมปลายขึ้นพูด Speech เกี่ยวกับวัน Gratitude Day
        - กลุ่มนักเรียน Y.6 แสดงนิทานคุณธรรมให้เพื่อนๆและน้องๆได้ชม

แผนกมัธยม
        - จัดแสดงนิทรรศการผลงานจากกิจกรรม Calligraphy การคัดลายมือแบบสปีดบอลไทย, ศิลปะการวาดภาพเหมือนท่านรองประธาน
        - ตัวแทนนักเรียน และ ม.สุเทพ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ระลึกถึงความดี และคำสอนที่นำมาปฏิบัติคือ

“การนอบน้อมจะสามารถทำให้เรามีความเคารพในตัวเอง และผู้อื่น ไม่ว่าใครจะปฏิบัติกับเราอย่างไร เราจะสามารถก้าวผ่านสิ่งนั้นไปได้ ก็ด้วยความนอบน้อม”

กิจกรรมวัน Gratitude day จึงนับเป็นโอกาสที่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนระลึกถึงคนอื่นเสมอ และเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของผู้อื่น อันเป็นคุณสมบัติสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020