ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา

        แผนกมัธยมศึกษาจัด “นิทรรศการแนะแนวการศึกษา 2020” เป็นเวลาหลายวัน ตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2020 สำหรับนักเรียน Y. 10-12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในสถาบันจากภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักเรียน เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความพึงพอใจ โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมาย มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของเรา เช่น สถาบัน WARWICK INSTITUTE, สถาบัน Med-Coach, Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) เป็นต้น ซึ่งนักเรียน ระดับมัธยมปลายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020