ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ประถม และมัธยม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

        กิจกรรมของแผนกอนุบาล และประถม จัดอย่างเรียบง่าย โดยตัวแทนผู้บริหารวางพานพุ่ม ร่วมด้วยคณะครู นักเรียน ถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนแผนกมัธยม จัดให้มีพิธีการถวายพานพุ่ม อ่านบทถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลง สดุดีพระแม่เจ้า มีการกล่าว Speech จากตัวแทนนักเรียนรุ่น 21 นางสาวณัชชา ขันธะชวนะ ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาสมทบจากท่านประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ อาจารย์ พิบูลย์ ยงค์กมล และปิดพิธีด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

        สำหรับทุนการศึกษานี้ ท่านประธานฯได้มอบให้นักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละโรงเรียน ให้ได้รับทุนจำนวนทุนละ 50,000 บาท ต่อปี โดยนักเรียนของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 19 - 21 ที่ได้รับทุนดังกล่าว ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน

โอวาทจาก ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล
        “ผู้หญิงจะมี DNA ของความเป็นแม่ ที่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกของเขา มอบทั้งความรัก ดูแลเอาใจใส่ และพร้อมปกป้องได้ทั้งชีวิต เพื่อเด็กคนนึงให้เติบโตมาประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะความสำเร็จของลูกคือความสำเร็จของแม่ด้วย ในวันนี้เราอาจมองข้ามในสิ่งที่แม่คอยทำให้อันเนื่องมาจากความหวังดี อาจไม่ชอบใจที่ถูกบ่น ว่ากล่าว ตักเตือน ลูกบางคนประชดประชัน แค่เพราะขอสิ่งใดแล้วไม่ได้รับ จึงแสดงกิริยา หรือวาจาไม่ดี เหตุด้วยไม่ทันคิดคำนึงว่าเป็นสิ่งที่มิควร แต่เมื่อในวันที่ไม่มีท่านอยู่แล้ว เราจะนึกถึง และคิดถึงท่าน ฉะนั้นใครที่ยังมีแม่อยู่ อย่าลืมที่จะแสดงความรักต่อท่านให้มากๆ สิ่งที่ทำให้แม่มีความสุขได้แท้จริง มิใช่อ้อมกอด หรือ หอมจากพ่อ หากแต่เป็นสัมผัส อ้อมกอดที่อบอุ่นจากลูกๆ ใครที่ไม่กล้าบอกรัก พูดไม่เก่ง ก็สามารถแสดงความรู้สึกผ่านการสัมผัสเหล่านั้นแทนได้ สุดท้าย ผอ.ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน มีความเจริญกาย เจริญใจ มีชีวิตที่ดี และฝากครูทุกคนให้ปฏิบัติต่อนักเรียน มอบความรัก ดูแลเอาใจใส่ เสมือนลูกๆของตนเอง”

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020