ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ"ศิลปะการวาดภาพ Perspective"

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยม ให้เรียนรู้ศิลปะการวาดภาพ Perspective โดยคุณครูกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้คุณครูหลายคนได้ค้นพบว่า ตนเองมีความถนัดทางศิลปะ (Visual-Spatial Intelligence) ด้วยเช่นกัน