ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

        เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ประถม และ มัธยม ภายใต้การนำของคณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

โดยการนี้ตัวแทนผู้บริหารอันเชิญพานพุ่ม กล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา และ เพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยพิธีการในปีนี้เน้นรูปแบบที่เรียบง่าย คำนึงถึงสุขอนามัย และ ความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการตามสถานการณ์ปัจจุบัน

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020