ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ครั้งที่ 6

        เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 -12.30 น. แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยม

        ผช.ภัทรภร รัตนพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยมและฝ่ายงานอภิบาล กล่าวต้อนรับนักเรียนว่าด้วยการเตรียมตัวและปรับตัวด้าน การเรียน สังคม รวมไปถึงการวางตัว ในระดับมัธยมปลาย ม.กำจรเดช กิจมั่นเจริญกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4 ให้ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจทำทุกสิ่งให้ดีที่สุด และรองผอ.สุภาวดี โชติวรรณพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมและมัธยม กล่าวถึงความรู้สึก ความผูกพันที่มีต่อนักเรียนรุ่น 22 และ รุ่น 24 โดยอยากให้นักเรียนทุกคนอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานความเป็นพี่น้อง ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้เกียรติกัน อีกทั้งยังฝากให้นักเรียนทุกคน “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตน” ดังที่ท่าน ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล ได้เคยกล่าวไว้เสมอ

        เนื่องด้วยสถานการณ์ในขณะนี้ รูปแบบของกิจกรรมในปีนี้จึงต่างออกไปจากปีก่อนๆ โดยในปีนี้ตัวแทนรุ่นพี่ ม.6 ที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมคำแนะนำที่ดีในด้านต่างๆ ผ่าน Ektra Character แก่น้อง ม.4 ไว้ดังนี้
           1. การเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
           2. ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ
           3. การมีวินัยต่อตนเองและต่อกฎระเบียบ และการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต โดยยกตัวอย่างการมีวินัยในการใส่หน้ากากอนามัย และ การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด (Covid-19)
           4. ความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมระหว่างเพื่อน และ รุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งยกตัวอย่างถึงความสามัคคีในกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน เช่น กีฬาสี ที่ทำให้เกิดความรักใคร่ปรองดอง และ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน อีกทั้งยังรวมไปถึงการทำ CSR หรือ จิตอาสา เช่น การออกค่ายอาสา ที่ฝึกการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน หากแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความสุข

        ปิดท้ายด้วยการแบ่งประสบการณ์การใช้ชีวิตของนักเรียนมัธยมปลาย ที่มีการเรียน หน้าที่ และความรับผิดชอบมากขึ้น จึงอยากให้น้องๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนเพื่อจะได้เก็บสะสมผลงานไว้ในประวัติ และยังแนะนำให้น้องๆเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ มีเป้าหมายเป็นของตัวเอง ค้นหาตัวเองให้เจอ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

        ปิดกิจกรรมด้วยการร่วมร้องเพลง We are Ektra ซึ่งคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนร่วมร้องอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมรอยยิ้มแห่งความสุข และความอบอุ่นของครอบครัวเอกตรา ส่งท้ายด้วยการให้น้อง ม.4 รับการ์ดจากพี่ม.6 ที่ตั้งใจทำให้น้องๆ โดยนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างได้รับความสุข ความสนุกสนาน และสัมพันธภาพอันดีระหว่างพี่น้อง

Academic Year : 2020
Department : Secondary Department
Category : All Activities 2020