ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี

        เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 แผนกประถมและมัธยม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันศิลป์ พีระศรี เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย” เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ก่อตั้ง) เป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทย ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิด จินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 4 อาคาร 6

        ในปีนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการ บุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการวันศิลป์ พีระศรี โดยรูปแบบนิทรรศการในปีนี้ ได้แบ่งบูธแสดงผลงาน ของนักเรียนที่มีทักษะความสามารถ Multiple Intelligences ด้านมิติสัมพันธ์ ที่โดดเด่น ออกเป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้ Drawing, Painting, Sculpture, Ceramic, และ Digital Painting ซึ่งตลอดทั้งวันนักเรียน Y.1-6 ได้สลับกันเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020