ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

        ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยจากทั้งคุณครูและนักเรียนในแผนกมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และเรียนรู้ภาวะการเป็นผู้นำ ซึ่ง นายกฤติน สุทธิจิตร์ Year 12A พรรคเบอร์ 3 : Ektra’s New Gen ชนะการเลือกตั้ง ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ไปด้วยคะแนน 211 เสียง จากทั้งหมด 700 เสียง

        ลำดับถัดมา ประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานนักเรียน ของ รุ่น 22 และรับแฟ้มสภานักเรียนต่อจากประธานนักเรียน รุ่น 21 ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563ลำดับถัดมา ประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานนักเรียน ของ รุ่น 22 และรับแฟ้มสภานักเรียนต่อจากประธานนักเรียน รุ่น 21 ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

Academic Year : 2020
Department : Secondary Department
Category : All Activities 2020