ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

อบรมความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพในการให้บริการ

        เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พ.ย.63 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพในการให้บริการ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย ร.ต.อ.ธุวานันท์ เงินยวง ตำแหน่ง รองสารวัตรงานจราจร สน.วัดพระยาไกร 2. สุขอนามัยในรถโรงเรียน โดย นางภาณิศา ศรีสุพรวิชัย พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งหัวหน้างานพยาบาลโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 3. การรู้จักภาวะอารมณ์ตนเอง โดย นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้แก่ นางสาววันเพ็ญ เราะหมัด นักจิตวิทยา และ นางสาวธันยพร กล้าเผชิญโชค นักจิตวิทยาคลินิก