ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 7 และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้เข้าตรวจเยี่ยม การดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และสารสาสน์พิทยา

อ้างอิงข้อมูลจาก : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตยานนาวา