ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม Day Camp Yr.11

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Day Camp ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรม และช่วยเหลือชุมชน รุ่นที่ 23 นักเรียนชั้น Y.11 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนได้เรียนรู้ฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานชานชาลา, ฐานพิพิธภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลชุมชน, ฐานเตาตาล, สวนมะพร้าว, โรงกลั่นน้ำส้มสายชู, โรงเคี่ยวน้ำตาล, โรงชันโรง, โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ทำให้นักเรียนชั้นY.11 ได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านความคิด และการทำงานเป็นทีมในหมู่คณะ รวมถึงตระหนักถึงความมีจิตอาสา ได้เรียนรู้วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวบ้าน

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020