ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจตนเองและเข้าใจเด็ก"

        วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดอบรมครูแผนกอนุบาล หัวข้อ"เสริมสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจตนเองและเข้าใจเด็ก" โดย พญ.จิตรา วงศ์บุญสิน คุณหมอกุมารเวชกรรม ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020