ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม "วินัยสร้างด้วยใจ"

        ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ครูโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการจิตวิทยาการดูแลและอบรมเด็กเชิงบวก สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ"วินัยสร้างด้วยใจ" โดย รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแพทย์ กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก แพทยสภาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020