ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาด

        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้พ่นยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงตามอาคาร ห้องเรียน และบริเวณต่างๆ รวมถึงรถตู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันที่โรงเรียนดำเนินการเป็นประจำต่อเนื่องตั้งแต่สถานกาณ์โรคมือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ H1N1 และ COVID-19

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020