ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Introduction Hospitality and Entrepreneurships

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Les Roches ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 11-12 หัวข้อ "Introduction Hospitality and Entrepreneurships" โดยวิทยากรพิเศษ Mr. Warren Stanworth คณบดีด้านวิชาการของสถาบัน Asian Institute of Hospitality Management (AIHM) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ การแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Industry)

       Mr. Warren เริ่มต้นการประชุมด้วยการตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับโรงแรม ในหัวข้อ “ธุรกิจโรงแรมมีที่พักกี่รูปแบบ และมีแบบใดบ้าง” โดยจัดให้นักเรียนอภิปรายหาคำตอบร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวความคิด และคำตอบที่ได้จากการสรุปของกลุ่ม จากนั้นวิทยากรอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีที่พักมากมายหลายประเภทนับตั้งแต่ Service apartment ไปจนถึง Resort หลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ และ Mr. Warren ได้แนะแนวให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าเรียนกับสถาบัน AIHM