ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Art to Heart

        เมื่อวันที่ 12 - 21 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้เชิญชวนนักเรียน ระดับชั้น KG.3 - Yr.12 ให้ส่งผลงาน ภาพวาดศิลปะในหัวข้อ Art to Heart โดยใช้จินตนาการและหัวใจใส่ลงไปในภาพ เพื่อส่งเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อดทน เสียสละ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างมากในปัจจุบัน

       จากผลงานภาพวาดศิลปะทั้งหมด 58 ภาพ ฝ่ายงานกิจกรรมได้รวบรวมมาทำเป็นวิดีโอสองคลิป โดยใช้บทเพลงประกอบที่จัดทำขึ้นเมื่อเกิดโควิดระบาดระลอกแรก ได้แก่ เพลง "พ้นผ่าน" (Never leave someone behind) เรียบเรียงและขับร้องโดยคุณครูดนตรีเอกตรา (จัดทำเดือนเมษายน 2563) และเพลง "Count on me" ขับร้องโดยนักเรียนจากวง Ektra Chorus (จัดทำเดือนมิถุนายน 2563) คลิปทั้งสองบทเพลงนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook : Ektra Activities , YouTube ช่อง Sarasas Ektra และทางโรงเรียนได้ส่ง Link คลิปเพลงไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ราชวิถี. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, รพ.วชิรพยาบาล, รพ.สมิติเวช, รพ.ศิริราช, รพ.กรุงเทพ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลช่วยส่งต่อกำลังใจจากนักเรียนไปให้ถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อีกด้วย

       จากนั้น ในวันที่ 9 และ 13 ก.ค.64 ตัวแทนครูสารสาสน์เอกตราได้นำ ภาพวาดในโครงการ Art to Heart มอบให้โรงพยาบาล และสถานพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้ รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.เลิดสิน, รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
       นอกจากนั้น ยังได้จัดส่งภาพวาดไปยังหน่วยงานต่างๆทางไปรษณีย์ ได้แก่ รพ.บางประกอกรังสิต 2, รพ.บางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, รพ.บางประกอกสมุทรปราการ, รพ.ปิยเวท, รพ.บางประกอก 1 และรพ.กระทุ่มแบน

       ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ส่งผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับท่านใดที่ประสงค์ให้โรงเรียนส่งผลงานในโครงการ Art to Heart ไปยังหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อทาง Inbox Facebook : Ektra Activities และ Email : admin@ektra.ac.th