ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม COIL 2.0 (Collaborative Online International Learning)

        เมื่อระหว่างวันที่ 12- 16 ก.ค. 64 ตัวแทนเรียนจากห้อง Y.11 D จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง กับโรงเรียน Good Hope ประเทศฮ่องกง และโรงเรียนอื่นๆ อีก 6 แห่งจากทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย คือ โรงเรียน Sophianum (เนเธอร์แลนด์), โรงเรียนมัธยม Shanghai Normal University (จีน), De La Salle College, Ashfield (ออสเตรเลีย), Colegio De La Salle (อาร์เจนตินา) และโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (ไทย) ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “COIL 2.0 (Collaborative Online International Learning) ใน Theme 'Caring Across Borders' ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมการละลายพฤติกรรม (Ice Breakers), การอภิปรายกลุ่ม และการทำงานแบบเสมือนจริงร่วมกันของนักเรียน ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยมีคุณครูชาวต่างชาติ ประกอบด้วย Mr. James, Ms. Ketaki, Ms. Joralyn และ Mr.Sunny คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนตลอดการทำกิจกรรมครั้งนี้

นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ออกแบบและวางแผนงานสำหรับพัฒนา ‘โครงการชุมชนเสมือนจริง’ ในประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อที่อภิปรายร่วมกัน พร้อมทั้งเตรียมการนำเสนอผลงานตามแนวทางปฏิบัติเป็นขั้นตอนสุดท้าย ตัวอย่างผลงานบางส่วนของนักเรียน ดังนี้ แอพพลิเคชันช่วยสอนและแนะนำผู้สูงอายุให้เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ, โครงการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือชุมชนและผู้ด้อยโอกาส, แอพพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ และทำกิจกรรม ‘นอกหลักสูตร'สำหรับนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้, แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เรียกว่า 'Aloha!' สำหรับนักเรียนในการเชื่อมต่อและสร้างเพื่อนใหม่ และแอปพลิเคชัน 'Inclusion' ที่มีไว้เผยแผ่เรื่องราวความหลากหลายของผู้คนจากเชื้อชาติต่างๆ ซึ่งกลุ่มที่ชนะจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 25 เหรียญจาก Amazon (ต่อนักเรียนหนึ่งคน) และรองชนะเลิศ จะได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 15 เหรียญจาก Amazon

       ซึ่งตัวแทนนักเรียนจากเอกตรา 2 คน คือ นาย กวินวีร์ โฆษิตทวีไพศาล และนาย ณัฐกิตติ์ เกียรติรัตนโกศล นั้นนำเสนอผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม จนกลุ่มที่นักเรียนเป็นสมาชิกนั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รับรางวัลเป็นบัตรกำนัล E-voucher มูลค่าคนละ 15 ดอลลาร์ จาก Amazon