ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Culinary Art Club

        เมื่อวันที่ 23 และ 30 กันยายน 2564 Culinary Art Club ได้จัดกิจกรรม workshop พิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญจากวิทยาลัยดุสิตธานี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายปัณณธร วิศวธน มาบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ เทคนิค วิธีการพับผ้า Nepkin และ อาจารย์นิรวิทธ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์ อาจารย์สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร มาบรรยายความรู้ ในหัวข้อ เบอร์เกอร์ เป็น Junk Food จริงหรือ? โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน รวมถึงได้สาธิตวิธีการทำเบอร์เกอร์อีกด้วย
       ขอขอบคุณวิทยากรจากวิทยาลัยดุสิตธานีที่มามอบความรู้ และจัดกิจกรรม workshop พิเศษให้กับนักเรียนและคุณครู