ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Cyberbullying

        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ฝ่ายงานอภิบาลได้จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ "Cyberbullying รู้ทันการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์" ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูที่สนใจปัญหาการรังแก-กลั่นแกล้งกันจากการใช้สื่อออนไลน์ โดยวิทยากรพิเศษ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี (ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาให้ความรู้ แนวคิดในการรับมือและป้องกันปัญหา Cyberbullying ในโลกออนไลน์ เพื่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและร่วมมือกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีเพื่อความสุขของทุกคน
        ขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู