ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ครัวเอกตรา ทำอาหารช่วยชุมชน

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ได้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในเขตชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนซึ่งมีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว และผู้ที่ต้องกักตัวอาศัยอยู่ด้วยนั้น
       เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานโภชนาการ ในนามของ ครัวเอกตรา (Ektra Kitchen) จึงได้จัดทำอาหารมื้อกลางวัน ส่งมอบให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน รวมจำนวน 300 กล่อง (วันละ 100 กล่อง) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งกำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยมีตัวแทนชมรมรถโรงเรียนช่วยอาสานำไปแจกจ่ายในชุมชน