ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Ektra Online Singing Contest 2021

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ฝ่ายกิจกรรมได้ประกาศผลการประกวดร้องเพลง รายการ Ektra Online Singing Contest 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภท ระดับชั้น Yr.4 - Yr.6
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ชลิตา สตาร์ แดงวิไลเลิศ Yr.6C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.อิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ Yr.4C, ด.ญ.เฟอร์กิ นรานรนันท์ Yr.5D
รางวัลชมเชย ด.ญ.ศศิพัชญ์ ธนสินวณิชกุล Yr.4A , ด.ญ.พรหมภัสสร อัศวกุลกำเนิด Yr.4A

ประเภท ระดับชั้น Yr.7 - Yr.9
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ Yr.9D
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณัชชา รวยเรืองรุ่ง Yr.9D, ด.ญ.รัศมิทา เทิดทูลทวีเดช Yr.7C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ดรัลรัตน์ อารัญภาณุ Yr.7A
รางวัลชมเชย ด.ญ.ฌานิสา ชลไมตรี Yr.7B

ประเภท ระดับชั้น Yr.10 - Yr.12
รางวัลชนะเลิศ นายอัครวิชญ์ สุขสันต์สิริวงศ์ Yr.11D
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.รุจิรดา ตรรกธาดา Yr.12A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุพัตรา แซ่เต็ง Yr.10D
รางวัลชมเชย น.ส.จิรภิญญา จิระเดชดำรง Yr.10C, น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.11A

        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ทุกคน ย้อนชมความสามารถของนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final กับโจทย์เพลงเลือกอิสระ ได้จาก https://www.facebook.com/EktraActivities/