ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมสนทนาออนไลน์ หัวข้อ Group Supportive (I Message)

        เมื่อวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2564 นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสนทนาออนไลน์ให้กับคุณครูประจำชั้น แผนกประถมโดยแยกเป็นกลุ่มย่อยตามระดับชั้น Yr.1-6 ในหัวข้อ Group Supportive (I Message) เพื่อให้คุณครูแต่ละระดับชั้น ได้สนทนาแลกเปลี่ยนเทคนิค-ประสบการณ์การสอนออนไลน์ การอภิบาลช่วยเหลือนักเรียน และปิดท้ายด้วยการให้คุณครูได้พูดส่งเสริมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีพลังเชิงบวกในการสร้างสรรค์การสอนภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด