ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

แนะแนว Yr.10 - 12 เข้ามหาวิทยาลัย APU

        เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นักเรียนระดับชั้น Yr.10 - Y.12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้ามหาวิทยาลัย โดย APU Ritsumeikan Asia Pacific University Going totally global earning a dregree at Japan's leading international University เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตร คณะที่เปิดสอน ขั้นตอนในการสมัครเรียน การแนะนำบรรยากาศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเดินทาง การทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังแนะนำถึงโอกาสในการทำงานบริษัทต่างๆ ในอนาคต และการพิจารณาทุนรวมถึงกิจกรรม workshop เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น