ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม Ektra Herbs for Health

        เมื่อวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564 ฝ่ายงาน Positive school ได้จัดกิจกรรม Ektra Herbs for Health เพื่อให้ครอบครัวนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้มาเยี่ยมชมแปลงพืชผัก-สมุนไพรของโรงเรียนแบบ Onsite และฝึกการเพาะเมล็ด-ปลูกต้นกล้า ฟ้าทะลายโจร และชำหัวกระชาย ซึ่งเป็นพืชที่มีสรรพคุณในการช่วยรักษาอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด นอกจากนี้ ยังฝึกการปักชำกิ่งโหระพาอีกด้วย โดยมี นางฐานวีร์ สิงห์สุรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาลเป็นวิทยากรภาคภาษาไทย และ Mr.Jose Angelo Escudero Diosana ครูต่างชาติเป็นวิทยากรภาคภาษาอังกฤษ หลังจบกิจกรรม ครอบครัวนักเรียนได้รับต้นไม้ที่ปลูกกลับไปเป็นที่ระลึก และส่งมอบฟ้าทะลายโจรที่เพาะเมล็ดให้กับโรงเรียน เพื่อรอเติบโตเป็นต้นกล้าแล้วส่งต่อให้ผู้ปกครองท่านอื่นๆ ต่อไป
       ฝ่ายงาน Positive school ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้