ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Kick start for Uni: Episode 2

        เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.64 นักเรียน Y.7-10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้ามหาวิทยาลัย โดย ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19-22 ใน โครงการ Kick start for Uni : Episode 2 "Your MI inspiration from Ektra Alumni" เพื่อรับฟังประสบการณ์การค้นพบตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจของรุ่นพี่ ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ในหลากหลายคณะ อาทิเช่น แพทยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ เป็นต้น

        นอกจากนี้ รุ่นพี่ยังได้แนะนำรุ่นน้อง ถึงเทคนิคการเป็นนักเรียนที่มีความเด่นด้านกิจกรรม แต่ยังสามารถรักษาผลการเรียนให้ดี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสอบได้ทุนของมหาวิทยาลัยชั้นนำได้อีกด้วย