ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Ektra Online Knot Challenge

        เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียน ได้จัดการแข่งขันผูกเงื่อน Online ระดับชั้น Y.3 - Y.9 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการผูกเงื่อนได้เร็วที่สุดในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

1. เงื่อนพิรอด (Reef knot) : ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Y.4E
2. เงื่อนขัดสมาธิ (Sheet Bend knot) : ด.ญ.พิชามญช์ ฉัตรเจริญศิริ Y.3E
3. เงื่อนตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch knot) : ด.ญ.วรกมล แซนดี้ ไวเนอร์ Y.5D
4. เงื่อนผูกซุง ( A Timber Hitch knot): ด.ช.สรัล อินทุโสมา Y.6C
5. เงื่อนผูกทแยง (Diagonal Lashing knot) : นางสาวชนมน กสิเวทย์ Y.9C

        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้