ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

หนูน้อยนักเล่า

        เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถมได้จัดกิจกรรมประกวด หนูน้อยนักเล่า เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น Y.1-4 ได้ใช้จินตนาการเล่าเรื่อง / นิทานที่แต่งขึ้นเอง หรือดัดแปลงมาจากที่อื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งเสริมคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงบวก โดยใช้ภาษาไทยได้อย่างสุภาพและเหมาะสม รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

ประเภทเล่านิทาน ระดับ Y.1


อันดับที่ 1

ด.ญ.ธันยธรณ์ อันประเสริฐพร Y.1C
เรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้


อันดับที่ 2

ด.ญ.ณัฏฐกันย์ วงศ์วิทย์สงค์ Y.1A
เรื่อง ลมและพระอาทิตย์

ประเภทเเล่านิทาน ระดับ Y.2


อันดับที่ 1

ด.ญ.เวนิสนรินทร์ อินจันทร์ Y.2E
เรื่อง กระต่ายน้อยอยากมีเพื่อน

ประเภทเล่าเรื่องประทับใจ ระดับ Y.3


อันดับที่ 1

ด.ญ.อริสรา ปลื้มรุ่งเรือง Y.3H
เรื่อง เจ้าหนอนตัวจิ๋วของฉัน


อันดับที่ 2

ด.ญ.พิชามญช์ ฉัตรเจริญศิริ Y.3E
เรื่อง วิกฤตโรคระบาด

ประเภทเล่าเรื่องประทับใจ ระดับ Y.4


อันดับที่ 1

ด.ช.รัชตปัญญ์ ธนบดีธรรมจารี Y.4A
เรื่อง คิดบวกสุขใจเสมอ


อันดับที่ 2

ด.ญ.ธีรนาฏ กุณรี Y.4E
เรื่อง วันเหงาๆ ของเราช่วงโควิด

สามารถชมคลิปผลงานและให้กำลังใจนักเรียนได้ ที่ Link https://www.facebook.com/EktraActivities ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้