ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมวันเฉลิมฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

        เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ นอกจากพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยตัวแทนคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม Card for Mum เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โอกาสนี้ในการบอกรักและขอบคุณผู้ที่คอยดูแล เอาใจใส่นักเรียนมาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
       กิจกรรม Card form Mum นี้ ให้นักเรียนออกแบบจัดทำการ์ดเพื่อสื่อแทนความรักจากหัวใจ มอบให้แด่คุณแม่ และ/หรือผู้ทำหน้าที่เสมือนแม่ โดยหลังจากที่ฝ่ายกิจกรรมได้รับภาพถ่ายบรรยากาศความรักความอบอุ่นขณะส่งมอบ Card จากนักเรียนมาแล้ว ก็ได้จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อประมวลภาพการ์ดที่นักเรียนส่งเข้ามา ประกอบบทเพลง 2 บทเพลง ได้แก่เพลง Home Sweet Home และเพลง Home ที่นำมาขับร้องใหม่โดย ครูดนตรีเอกตรา
       ทางโรงเรียน ขอขอขอบคุณนักดนตรีรับเชิญพิเศษคุณพ่อปกรณ์ คูร์พิพัฒน์ และน.ส.ณิชนันท์ คูร์พิพัฒน์ Yr.11C ที่มาร่วมบรรเลงเพลงได้อย่างสวยงาม