ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Portfolio Online Workshop

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดกิจกรรม Portfolio Online Workshop ให้กับนักเรียนระดับชั้น Yr.10 - Yr.12 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มาเข้าร่วม Workshop Online 14 เทคนิคควรรู้ เพื่อสร้าง Portfolio ให้ดู Professional ผ่านโปรแกรม Blackboard Learn
        จากการอบรมเทคนิคต่างๆ ที่นักเรียนระดับมัธยมปลายได้ร่วม Workshop ในครั้งนี้ จะเป็นไอเดียต่อยอดให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ Portfolio ของตนเองได้อย่างน่าสนใจเพื่อใช้ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาวิทยาลัยและสมัครงานในอนาคตต่อไป