ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

เอกตราคิดบวก

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ เอกตราคิดบวก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม พฤติกรรมเชิงบวก โดยใช้ภาษาไทยสื่อความหมายได้อย่างสุภาพเหมาะสม ผ่านการประกวดเล่านิทาน สารคดี และหนังสั้น ระดับชั้น Y.5 - Y.12 และได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทการเล่านิทาน ระดับ Y.5-6


อันดับที่ 1

ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐอาภรณ์ Y.6A
เรื่อง ฉันเกิดมาพร้อมพรสวรรค์


อันดับที่ 2

ด.ญ.เบญญาภา ธรรมารักษ์ Y.5E
เรื่อง ลมและพระอาทิตย์


อันดับที่ 3

ด.ญ.พิรญาณ์ วราภรณ์ Y.6B
เรื่อง ผลของการคิดบวกและลบ


ชมเชย

ด.ช.สุภฎ ตั้งติรวัฒน์ Y.5C
เรื่อง เพื่อนสุดขี้เกียจ


ชมเชย

ด.ช.ปริญ ตันสถาวีรัฐ Y.5C
เรื่อง มิตรภาพในทุ่งสะวันนา

ประเภทสารคดี / หนังสั้น Yr.7-12


อันดับที่ 1

ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี และ
ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ Y.7A

เรื่อง ลองดู (We can try)


อันดับที่ 2

น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Y.11A
เรื่อง นักสกีโอลิมปิกที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์


อันดับที่ 3

ด.ญ.พนิตอนงค์ สิงหเดชวีระชัย,
ด.ญ.ปุณญิศา เจิมเจษฎา,
ด.ญ.นัทธมน นาคะโยธิน,
ด.ช.จิตบุญ อรุณเวชกุล และ
ด.ช.อชิระ ทินกร Y.9B

เรื่อง กิจกรรมยามฝนพรำ


ชมเชย

น.ส.เกตน์นิภา อนุสาวกรณ์,
น.ส.มัชฌิมา วิบูลย์เวชวาณิชย์ Y.11C

เรื่อง ชีวิตของการกักตัว


ชมเชย

ด.ญ.ชนมน กสิเวทย์ Y.9C
เรื่อง ดูแลสัตว์เลี้ยง

สามารถชมคลิปผลงานและให้กำลังใจนักเรียนได้ ที่ Link https://www.facebook.com/EktraActivities ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้