ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

A SYSTEM OPTIMIZATION WORKSHOP

        เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม A SYSTEM OPTIMIZATION WORKSHOP ให้กับนักเรียนระดับชั้น Yr.10 - Y.12 โดยได้วิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เย็นฤดี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ รวมถึงสาธิตหลักการทำพื้นฐานของการทำ Optimization ในการหาค่าที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วงท้าย ทางสถาบัน SIIT ได้แนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ แล้วให้นักเรียนได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
        ขอขอบคุณ วิทยากร และสถาบัน SIIT ที่มาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้กับนักเรียนในครั้งนี้