ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

คุณครูและบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีน

        ครู-บุคลากร และคนงานสัญชาติไทย ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2564