ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Online Workshop ครูศิลปะ

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Online Workshop ให้กับคุณครูหมวดศิลปะ เรื่องการใช้คำศัพท์ และบทสนทนาภาษาอังกฤษใน Drawing Book และงานปั้น เพื่อให้คุณครูได้นำภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในการสอนนักเรียน