ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การอบรม วิธีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิง การป้องกันตัวเบื้องต้นเพื่อรอดจากการถูกทำร้าย

                เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรครู หัวข้อ "วิธีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิง การป้องกันตัวเบื้องต้นเพื่อรอดจากการถูกทำร้าย"

               โดยวิทยากรรับเชิญจากกลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่มาร่วมให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

               เนื่องจากการกราดยิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบ โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้มีความรู้ในการเอาตัวรอด และปกป้องนักเรียนหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สิ่งที่วิทยากรเน้นย้ำในกิจกรรมนี้ คือการมีสติรู้ตัว ไม่แตกตื่น และเอาตัวรอดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การหนีและซ่อน เพื่อยื้อเวลาและลดการสูญเสีย การติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อซ่อนตัวปลอดภัยแล้ว โดยเริ่มจากการแจ้งสถานที่ รูปพันธ์คนร้าย และการจำแนกเสียงปืนเพื่อเป็นข้อมูล รวมถึงการป้องกันเหตุ โดยชี้แนะวิธีสังเกตบุคคลต้องสงสัย และสุดท้าย สอนวิธีการป้องกันตัว หรือ สู้ ในยามสุดวิสัยอีกด้วย