ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Ektra Drama Big Show 2022

                ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมการแสดงโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา Ektra Drama Club ได้จัดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง "Mirabella" เกี่ยวกับครอบครัว การให้อภัย ความสำคัญของการมีชีวิตและเป้าหมายในชีวิต สะท้อนผ่านตัวละครหลัก “Mirabella” เด็กสาววัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับความผิดหวังจากการเป็นสมาชิกคนเดียวของครอบครัวที่ไม่มีพลังวิเศษ ซึ่งละครเวทีโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้เว้นช่วงไปกว่า 3 ปี ด้วยสถานการณ์โควิด-19 และการกลับมาครั้งนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างดี โดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และ โรงพยาบาลเลิดสิน โดยได้นำไปบริจาคเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะผู้แทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้นำรายได้จากการแสดงละครเวทีเพื่อการกุศล ไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 131,080 บาท และมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 131,080 บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 262,160 บาท