ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำฯ Y.11 Batch 25

                เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนได้จัดพิธีโมทนาคุณปิดปีการศึกษา 2565 เพื่อขอบคุณพระเจ้าและแม่พระที่ช่วยบันดาลประทานพร และคุ้มครอง ปกป้องทุกคน ให้ปฏิบัติภารกิจการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้ผ่านไปได้ด้วยดีตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปโตร พนมกร สง่าวงศ์ มาร่วมพิธี

                และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึกให้กับนักเรียนชั้น Y.12 เป็นการอำลาก่อนจบระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยในช่วงเช้าและบ่ายได้จัดกิจกรรมตีถุงร่วมกับน้องๆ Y.4 - Y.11 เริ่มด้วยตัวแทนกล่าวความรู้สึก จากนั้นพี่ๆ Y.12 ยืนล้อมน้องๆ และใช้ไม้ตีถุงกระดาษที่แขวน เพื่อให้ลูกกวาดร่วงลงมา เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ความผูกพัน เป็นความรู้สึกที่ดี ที่พี่ๆ ส่งมอบต่อให้กับรุ่นน้อง และในตอนเย็นเป็นกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง Y.11-12 ปิดท้ายด้วยพิธีอำลาตึก อาคารเรียน ห้องเรียน รับพรจากครูประจำชั้น และรับมอบไม้มงคลจากคณะผู้บริหาร