ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีแด่แม่พระนักบุญมารีอา และนักบุญ ยอห์น บอสโก เพื่อการ ปกป้องรักษาคุ้มครองคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และระลึกในพระคุณของคุณครูอันเป็นการสืบสาน ประเพณีอันดีงาม

           แผนกมัธยมและประถม ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ส่วน แผนกอนุบาล จัดในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อเปโตร พนมกร สง่าวงศ์ มาเทศน์และให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียน อ่านบทอ่านที่ 1, นักเรียนคอรัสและครูโครงการ ร้องเพลง “Sing Alleluia to the Lord” , ท่านผู้อำนวยการ กล่าวบทถวายแด่ แม่พระ และสวดวันทามารีย์, พิธีล้างมือ, พิธีการรับเข็ม, พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนและรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการให้โอวาทกับนักเรียนลำดับสุดท้าย ท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนคาทอลิก นักเรียนทุน และ นักเรียนที่ได้รางวัลถ่ายภาพร่วมกัน

แผนก อนุบาล

รูปภาพเพิ่มเติม  


           โอวาท คุณพ่อเปโตร พนมกร สง่าวงศ์ (เช้า) สวัสดีครับท่านผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกท่าน วันนี้ คุณพ่อมีเรื่องจะแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟัง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิต ของพวกเรา ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์นั้น คำว่ารักเป็นเรื่องที่ครอบคลุม อยู่ทุกช่วงชีวิต การดำรงชีวิต ของมนุษย์ทุกคน คือความปรารถนาดี หวังจะให้คนอื่นพัฒนาศักยภาพ เป้าหมายอันสมบูรณ์แบบ ของการเป็นมนุษย์คือการ เสียสละตนเอง
          พระเยซูเจ้าสอนไว้ในพระวาจาว่า “สิ่งที่เราควรมอบให้คนอื่นคือความรัก ไม่ใช่รอรับความรักจากคนอื่น” เช่นเดียวกันกับ คนในสังคมที่เราอาจปรารถนาให้คนอื่นมารักเราก่อน แล้วเราค่อยมอบความรักให้คนอื่นกลับคืน ซึ่งนั่นมิใช่ความจริง ความรัก จะช่วยให้เราเติบโตไปในทางที่ดีและมีคุณค่า เติบโตไปเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่รู้จักความรักซึ่งไม่เอาตัวเอง เป็นศูนย์กลาง คุณพ่ออยากจะฝากความรักจากพระเจ้าให้พวกเราในปีการศึกษานี้ได้คิดและปฏิบัติต่อคนรอบข้าง ต่อคนใน ครอบครัว ต่อคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ ช่วยแบ่งปันความรักความเมตตา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความรักที่สามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้


           โอวาท คุณพ่อเปโตร พนมกร สง่าวงศ์ (บ่าย) คุณพ่อจะมาเล่าเรื่องมดให้นักเรียนฟัง มีมดรังหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน หน้าที่ของมดเหล่านั้น คือการออกไปเก็บอาหาร เพื่อสะสมไว้กินในฤดูหนาว ในฤดูแล้งก็ยังต้องออกไปหาอาหาร แต่มีมดสองตัวที่ไม่เคยออกไปช่วยเพื่อนหาอาหารเลย อยู่มา วันหนึ่งมดสองตัวนี้ก็ชวนกันออกไป ตั้งใจจะไปหาอาหารต่างถิ่น และคิดว่าต้องได้อาหารอร่อย นำกับมาเก็บที่บ้านด้วย พอตกเย็นมดตัวอื่นกลับมาที่รัง แต่ไม่พบเจ้ามดทั้งสองตัวนี้ มดทุกตัวก็ออกตามหา จนไปเจอเจ้ามดสองตัวที่ว่ากำลังกิน น้ำตาลหนืดที่เป็นกับดักอยู่มดตัวอื่นก็พยายามช่วยเหลือจนเจ้ามดสองตัวนั้นปลอดภัยกลับมาได้คุณพ่อคิดว่าการที่พวกเรา ร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อเกิดภัยอันตราย ทำให้เราสามารถรอดพ้นภัยได้ สิ่งที่คุณพ่ออยากเห็นคือมดที่อยู่ในสารสาสน์เอกตรา ที่ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกัน หากเพื่อนของพวกเราหลงผิดเหมือนมดทั้งสองตัวนั้น ซึ่งเป็นตัวอย่าง ให้พวกเราได้ดูแลกันไปตลอดปีการศึกษานี้

           โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่มีการแจกเกียรติบัตรและแจกทุน แม้ว่าจะเป็นการรอคอย และเป็นงานที่พวกเราไม่ได้มีการจัดมา 2-3 ปีแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา ขอชมเชยพวกเราทุกคนที่อดทนมานั่งอยู่ในนี้ ถ้าไม่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่อดทน เสียสละ นั่งอยู่ที่นี่ ไม่ได้แน่นอน เมื่อเช้า ผอ.มีโอกาสได้ดูข่าวการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกเพียงแค่หนึ่ง องศาก็ทำให้หลาย ๆ อย่างเปลี่ยนไป ทำให้แม่น้ำที่มีชื่อเสียงในอิตาลีลดลงไปถึงก้นแม่น้ำ ชาวแอฟริกาเดือนร้อนและต้องดำรงชีวิตอยู่ให้ได้จากการที่จะต้องดื่มน้ำเพียงครอบครัวละหนึ่งแก้ว ซึ่งต้องอาศัย ความอดทน เพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่อยากให้ลูกทุกคนช่วยกัน เริ่มต้นจากโรงเรียนของเรา อย่างวันนี้พวกเราได้ทำพิธีอันน่าประทับใจไว้ในความทรงจำของนักเรียน และเริ่มต้นด้วยการทำ Positive School จาก สภานักเรียนที่ ผอ.อยากจะฝากไว้ในการทำให้โรงเรียนของเรา เพื่อสร้าง Active Citizen ให้นักเรียนได้มีบทบาทในการ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ลูกเป็นลูกเอกตรา เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนที่สามารถเป็น Active Residence ผอ. รู้สึกยินดีสำหรับความช่วยเหลือของสภานักเรียน และ ผอ.ก็จะติดตามแคมแปญนี้ต่อไป ขอบคุณครู ขอบคุณทุกคน ขอสันติสุขจงมีแด่คุณ และพระเจ้าปกป้องคุณเสมอ ขอบคุณมากครับ


1.ห้องที่ได้รับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ขึ้นถ่ายรูปภาพที่ระลึก

   ประเภทความคิดสร้างสรรค์

Y.7 - Y.9

ห้อง Year 7A
Y.10 - Y.12

ห้อง Year 11B   ประเภทความสวยงาม

Y.7 - Y.9

ห้อง Year 9B
Y.10 - Y.12

ห้อง Year 11A2. ห้องที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ขึ้นถ่ายรูปภาพที่ระลึก และรับเกียรติบัตร

  การประกวดมารยาทไทย Y.5 - Y.6

   - ชนะเลิศ

ด.ช.ภูริณัฐ ภูเก้าล้วน
Yr.5C

ด.ญ.ภัทรปภา สุทธิโพธิ์
Yr.5C
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ปริญ ตันสถาวีรัฐ Yr.6C
ด.ญ.พลอยชมพู ดรุณวรรณา Yr.6C
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.นนทพัทธิ์ เกิดภู่ Yr.6E
ด.ญ.ณิชา จันทนาอรพินท์ Yr.6E


การประกวดมารยาทไทย Y.7 - Y.9
- ชนะเลิศ
ด.ช.ชินรัตน์ นาคประสาท Yr.9B
ด.ญ.พิชญ์สินี สมบุญมิ่งขวัญ Yr.9B
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ภูริ โชติวรรณพร Yr.7A
ด.ญ.นลินนันทา พงศธรวราณัฐ Yr.7A
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.อภิชัย จันทร์ชูสกุล Yr.8C
ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี Yr.8C


การประกวดมารยาทไทย Y.10 - Y.12
- ชนะเลิศ
นายอัษฎา วุฒิวงกต Yr.12C
นางสาวชาลิสา โล่ห์พัฒนะกิจ Yr.12C
- รองชนะเลิศอันดับ 1
นายเจตณัฐ จิตติปัญญากุล Yr.11B
นางสาวลภัสรดา ภัทรกุลวิศุทธิ์ Yr.11B
- รองชนะเลิศอันดับ 2
นายปัณณ์ จันทรารังษี Yr.11C
นางสาวเมธานันทน์ พงศธรวราณัฐ Yr.11C

3. มอบใบประกาศนียบัตร “วาดภาพระบายสี”

การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ Gratitude for Teacher’s day
First Place :
ด.ญ. ธัญชนก กรอบเพ็ชร
KG.2C
Second Place :
ด.ช. มาร์ติน วงเวียนสุข
KG.2B
Third Place :
ด.ญ. ขนิตฐา แซ่ตั้ง
KG.2A


การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ Gratitude for Teacher’s day
Appreciation Award :
ด.ช. กริช พฤกษ์สถาพร
KG.2B
Appreciation Award:
ด.ญ. จือเซวียน ฉิน
KG.2B
Appreciation Award:
ด.ญ. ยันซิน หยาง
KG.2B


การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ Gratitude for Teacher’s day
First Place :
ด.ญ. ปาณิสรา เลิศทรัพย์ทวี
KG.3D
Second Place :
ด.ญ. ทิวารีร์ ธีระเดช
KG.3E
Third Place :
ด.ญ. เรนิตา บุญวณิชวัฒน์
KG.3E
Appreciation Award :
ด.ญ. จื่อซิน เฉิน
KG.3B
Best Creativity Award :
ด.ช. ณัชภัทร์ เจนกิจเจริญชัย
KG.3E


การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ Gratitude for Teacher’s day

Year 1
First Place :
ด.ช. ภาวัต ลิมปธนโชติ
Yr.1B
Second Place :
ด.ญ. พิชามญช์ เลิศโพธิ์ดำรงชัย
Yr.1A
Third Place :
ด.ช. ภูมิพัฒน์ ปลุกอร่าม
Yr.1B


Year 2
First Place :
ด.ช. สุภเวช ตระการรัศมี
Yr.2B
Second Place :
ด.ญ. ศรัณย์พัทธ์ บุญญานุภาพพันธ์
Yr.2A
Third Place :
ด.ญ. พัชรมัย เจริญกิตติชัย
Yr.2E


Year 3
First Place :
ด.ช. อภินันทน์ จันทร์มงคล
Yr.3C
Second Place :
ด.ญ. แพรนัจขวัญ สินโรจจารุพร
Yr.3F
Third Place :
ด.ช. วริศ นนทกานันท์
Yr.3F


การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “My School My Happiness”
First Place :
ด.ญ. นับณภัทร อธิปธรรมวารี
Yr.5B
Second Place :
ด.ญ. พุทธาสินี วิชัยเมฆพัตร
Yr.5B
Third Place :
ด.ญ. จิดาภา แซ่เอี้ยว
Yr.6A


การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “We make the Choices ; You make the difference”
First Place :
ด.ญ. พิชญ์สินี สมบุญมิ่งขวัญ
Yr.9B
Second Place :
ด.ญ. พันธนันท์ ประกายอนุรัตน์
Yr.9D
Third Place :
ด.ญ. กนกพิชญ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
Yr.9C


การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “We make the Choices ; You make the difference”
First Place :
นายภาวัต ชีนมีฤทธิ์
Yr.11D
Second Place :
นางสาว ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์
Yr.10C
Third Place :
นางสาว ปาลิดา เทวินทรภักติ
Yr.10C

4. มอบใบประกาศนียบัตร การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “We make the Choices; You make the difference”

การประกวด R.C.W. (reflective creative writing) Y.5 - Y.6 หัวข้อ “My School My Happiness”
First Place :
ด.ญ. ญาณากร บุญส่ง
Yr.6E
Second Place :
ด.ญ. เบญญาภา ธรรมารักษ์
Yr.6E
Third Place :
ด.ญ. ปุณิกา เติมศรีเจริญพร
Yr.5A


การประกวด R.C.W. (reflective creative writing) Y.7 - Y.9 หัวข้อ “Gratitude for Teacher’s day”
First Place :
ด.ช. ณธรรศ กิตติสาร
Yr.8C
Second Place :
ด.ญ. ปริญ ธนบดีธรรมจารี
Yr.8C
Third Place :
ด.ญ. พิชญ์สินี สมบุญมิ่งขวัญ
Yr.9B


การประกวด Essay Y.10 -Y.12 หัวข้อ “We make the Choices ; You make the difference”
First Place :
นางสาว ปุณญิศา เจิมเจษฎา
Yr.10B
Second Place :
นางสาว นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย
Yr.10A
Third Place :
นางสาว อชิรญา มณีรอด
Yr.11B

5. มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนคอรัส


6. มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนนำบทบูชาครู ปาจาเจรา
1.น.ส.อรรถพร อัสสะบำรุงรัตน์
Yr.12D

7. มอบใบประกาศนียบัตร พิธีกรนักเรียน
1.นายจตรรก ลิม Yr.12A
2.น.ส.รมย์รัมภา ฐิติธนาวัสส์ Yr.12E

8. มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่ผล O-NET 100 คะแนน 4 คน

    วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
1. ด.ช.ภูผา ออแลนโด้ เสริมศรีสุวรรณ
Yr.6A (ปัจจุบัน Yr.7A)

   วิชา ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
1. ด.ญ.วริศรา นวเลิศปัญญา
Yr.6D (ปัจจุบัน 7C)
2. ด.ช.กวินพัฒน์ พัชร์บุญญานนท์
Yr.6F (ปัจจุบัน 7B)

   วิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
1. ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย
Yr.9D (ปัจจุบัน Yr. 10A)

9. มอบใบประกาศนียบัตร ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร จากโครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
1. น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล
Yr.12A

10. มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล “ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับประเทศ” รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ปีการศึกษา 2564 รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ

      วิชา ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง
1. ด.ช.ณทรรศ กิตติสาร
Yr.8C


     วิชา ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง
1. นายปุณยวัจน์ คูร์พิพัฒน์
Yr.12A

11. มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล “Thailand Science Drama Competition 2022” จาก อพวช. National Science Museum, Thailand

1. ด.ช.อุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์ Yr.9D
2. นายอีวาน ลือวงศ์ศุภกิจ Yr.10A
3. นายสกลพร ธรรมกุลธีระกิจ Yr.10A
4. นายปัณณ์ จันทรารังสี Yr.10C
5. นายเพชรแท้ สร้อยแสง Yr.10C
6. น.ส.พิชญธิดา ตั้นสถาพรชัย Yr.11B
7. น.ส.อายอน กิม Yr.11C
8. น.ส.ดนยา เจริญธนากิต Yr.11C
9. นายอัครวิชญ์ สุขสันต์สิริวงศ์ Yr.11D
10. น.ส.ณิชากร กลมแก้ว Yr.11E
11. น.ส.รมย์รัมภา ฐิติธนาวัสส์ Yr.11E
12. นายปารณัท เผ่าสุวรรณ นักเรียนปี 2563
13. นายปาณัสม์ ปุณโณปถัมภ์ นักเรียนปี 2563

12. มอบใบประกาศนียบัตรทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2564-2565 การมอบทุนการศึกษา ปี 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

   Year 7
1.ด.ช.อภิชัย จันทร์ชูสกุล
Yr.7A (วิชาการ)
2.ด.ช.จิรายุ สันติศรีวราภรณ์
Yr.7B (วิชาการ)
3.ด.ช.ธนดล สกลสนธิเศรษฐ์
Yr.7B (ภาษาอังกฤษ)
4.ด.ช.กวิน เนหะมีย์
Yr.7B (MI ด้านกิจกรรม)
5.ด.ช.มาซากิ นาริตะ
Yr.7B (MI ด้านภาษาญี่ปุ่น)

   Year 8
1.ด.ญ.กนกพิชญ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
Yr.8C (MI ด้าน Art)
2.ด.ญ.พันธนันท์ ประกายอนุรัตน์
Yr.8D (MI ด้าน Art)
3.ด.ช.ณัฐนนท์ พิชัยรัตน์
Yr.8B (ดนตรี)
4.ด.ญ.เนตรนภา แก้วภักดี
Yr.8D (ดนตรี)
5.ด.ช.กฤตภาส นฤพนธ์จิรกุล
Yr.8D (ภาษาอังกฤษ)

   Year 9
1. ด.ญ.คูณชิตา โอะโนะเดะระ
Yr.9D (วิชาการ)
2. ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์
Yr.9D (วิชาการ)
3. ด.ช.จุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์
Yr.9D (วิชาการ)
4. ด.ช.อุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์
Yr.9D (ภาษาอังกฤษ)
5. ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย
Yr.9D (ภาษาอังกฤษ)
6. ด.ญ.ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
Yr.9D (ดนตรี)
7. ด.ญ.ปัทมนันท์ ประดิษฐสมานนท์
Yr.9C (MI ด้านกิจกรรม)
8. ด.ญ.เบญญาภา ไพรหงกุล
Yr.9C (MI ด้าน Sport)
9. ด.ญ.ณัฐชนน ประชาพร
Yr.9D (MI ด้านภาษาญี่ปุ่น)การมอบทุนการศึกษา ปี 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

   Year 10
1.นายซูยี่ ลี่
Yr.10A (ดนตรี)
2.นายปัณณ์ จันทรารังษี
Yr.10C (ภาษาอังกฤษ)
3.นายยุ่ยหลิน จง
Yr.10E (MI ด้านภาษาจีน)

Year 11
1.นายนริศ อมันตกุล
Yr.11A (MI ด้าน Sport)
2.นายธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล
Yr.11A (ดนตรี)
3.น.ส.ศรุตา จงสมสุข
Yr.11A (ดนตรี)
4.น.ส.ภานุณี ยงยิ่งยศสกุล
Yr.11A (ภาษาอังกฤษ)
5.น.ส.อายอน กิม
Yr.11C (ภาษาอังกฤษ)
6.นายชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม
Yr.11A (ภาษาอังกฤษ)
7.นางสาวอามิริ อโอยากิ
Yr.11B (MI ด้านภาษาญี่ปุ่น)
8.นางสาวณิชนันท์ คูร์พิพัฒน์
Yr.11C (ดนตรี)   การมอบทุนการศึกษา ปี 2564-2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1.ด.ช.วิชญ์พล ภัทรสาทร
Yr.7A (MI ด้านกิจกรรม)
2.ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง
Yr.7B (MI ด้าน Sport)
3.ด.ญ.ฌานิสา ชลไมตรี
Yr.7B (ดนตรี)
4.ด.ช.กันต์พงษ์ โกวิทวณิชกานนท์
Yr. 7B (ดนตรี)
5.ด.ช.ณธรรศ กิตติสาร
Yr.7C (วิชาการ)
6.ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี
Yr.7A (ภาษาอังกฤษ)
7.ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์
Yr.7A (MI ด้านกิจกรรม)

Year 8
1.ด.ช.เมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล
Yr.8D (ดนตรี)
2.ด.ญ.เพลินนภัสษ์ พิษณานนท์
Yr.8D (ดนตรี)   การมอบทุนการศึกษา ปี 2564-2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
1.น.ส.ลภัสรดา ภัทรกุลวิศุทธิ์
Yr.10B (ดนตรี)
2.น.ส.อชิรญา มณีรอด
Yr.10B (ภาษาอังกฤษ)
3.น.ส.ปารณีย์ อัครเลิศรัฐกร
Yr.11B (ดนตรี)
4.นายสุเมธ โชตนา
Yr.11E (ดนตรี)
5.นายอัครวิชญ์ สุขสันต์สิริวงศ์
Yr.11D (ดนตรี)
6.น.ส.พิชญธิดา ตั้นสถาพรชัย
Yr.11D (MI ด้านกิจกรรม)