ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

งานสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา

          เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักและสามัคคีระหว่างเพื่อน – รุ่นพี่ Y.12 – รุ่นน้อง Y.7 และ Y.10 ให้มีความผูกพันกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งต่อความประสงค์ดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่ทำร้ายรังแกกันทั้งคำพูดและการกระทำ ( Stop Bully and No Hate Speech ) มุ่งเน้นการขอโทษและการให้อภัยต่อกัน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง Positive School ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรามุ่งดำเนินการมาตลอด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างมีความสุข