ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Educational Guidance Exhibition 2022

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงาน Educational Guidance Exhibition 2022   ให้กับนักเรียน Y.9 - 12 โดยร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันจากต่างประเทศ จัดบูธให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่สถาบันเหล่านั้น และในช่วงบ่าย ยังมีการจัดเสวนาแบบเจาะลึก เกี่ยวกับทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาที่นักเรียนสนใจอีกด้วย

                สถาบันที่เข้าร่วมงานครั้งนี้มีความหลากหลาย โดยมีทั้งสถาบันที่เน้นด้านวิชาการ สถาบันที่สอนการออกแบบ สอนภาษาต่างประเทศ หรือแม้แต่สถาบันที่สอนวิชาชีพ เช่น ด้านการโรงแรม การทำอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งมีทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความสนใจที่แตกต่างกันของนักเรียน ดังที่โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวคิด ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI.) มาโดยตลอด ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วจะได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของตน เป็นผู้ประสบความสำเร็จและมีความสุขจากการได้เรียนและทำในสิ่งที่ตนถนัดและชื่นชอบต่อไป