ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

           ในเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

           วันที่ 17 สิงหาคม 2565 แผนกประถม ได้จัดการแข่งขัน 1-Degree Showtime Year 5-6

           วันที่ 18 สิงหาคม 2565 แผนกประถม ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ Year 5-6 และกิจกรรมการแข่งขัน Invention Showcase Year 5-6

           วันที่ 22 สิงหาคม 2565 แผนกมัธยม ได้จัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Top 5) ของระดับชั้น Year 7

           วันที่ 24 สิงหาคม 2565 แผนกประถม

                      กิจกรรมช่วงเช้า นักเรียนระดับชั้น Year 1-2 ได้เข้าร่วม เยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานที่ ห้อง Auditorium ที่จัดโดยพี่ๆ Year 12 มีทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ หมึกลอยน้ำและเรือดินน้ำมัน , บันไดงู (board game อวกาศ) และลูกโป่งแผ่นซีดีวิ่งแข่ง , ลูกโป่งซู่ซ่า กับ แฟ้มวาดรูป , ไข่จม ไข่ลอย และ ภูเขาไฟใต้น้ำ , โทรศัพท์จากแก้วกาแฟ และ angry birds , แข่งใบไม้จากหมึกปากกา และน้ำแห้งใส่น้ำเป่าลูกโป่ง , สารส้มคริสตัล และ สีรุ้งในขวด , ความหนาแน่นสีผสมอาหาร และ หมึกล่องหน เป็นต้น นักเรียนเข้าร่วม เยี่ยมชม และได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่มีพี่ๆ Year 12 คอยให้คำแนะนำ ให้ความรู้เรื่องการทดลองอย่างใกล้ชิด นักเรียนได้ลงมือทำการทดลองอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน

                      กิจกรรมช่วงบ่าย นักเรียนระดับชั้น Year 3-4 ได้เข้าร่วม เยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานที่ ห้อง Auditorium ที่จัดโดยพี่ๆ Year 10 มีทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ ลูกบอลเจ้าปัญหา , ดอกไม้มหัศจรรย์ ,ฟองสบู่มุ่งสู่ฟ้า , เทียนไขมหัศจรรย์ , Lava Lamp , Enchanted color from nature , มหัศจรรย์การเรียนรู้ เป็นต้น นักเรียนได้ทำการทดลองด้วยตัวเองโดยมีพี่ๆ Year 10 อธิบาย ให้ความรู้แต่ละฐานอย่างสนุกสนาน เมื่อนักเรียนทำผลการทดลองได้สำเร็จพี่ๆ Year 10 ก็จะแจกของรางวัล

               วันที่ 25 สิงหาคม 2565 แผนกประถม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่ ห้อง Auditorium โดยมีการแสดง Invention Showcase , 1 Degree Showtime , การร้องเพลง What a wonderful world และ Save the world จากนั้นรับชมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) “Mission Possible” พิธีมอบเกียรติบัตร และประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

           วันที่ 26 สิงหาคม 2565 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนแต่งตัวในธีม “นักวิทยาศาสตร์” คุณครูประจำชั้น และคุณครูพี่เลี้ยงทำการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้ KG.1 ฐานกิจกรรมภาพปริศนา , KG.2 ฐานกิจกรรมสายฝนสีรุ้ง , KG.3 ฐานกิจกรรมบ่อน้ำแสนกล นักเรียนได้ความรู้และทำการทดลองในแต่ละฐานอย่างสนุกสนาน

           วันที่ 30 สิงหาคม 2565 แผนกมัธยม นักเรียนระดับ Year 7-9 จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานวันวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณโถงล่างอาคาร Bosco ภายในธีม “ 1 Degree Campaign ” โดยมีการนำเสนอโครงงานวันวิทยาศาสตร์และการร้องเพลงประกอบดนตรีในบทเพลง What a wonderful world และ ปันรัก “ด้วยสองมือเรา” นอกจากนี้น้อง ๆ ชั้น Yr.5- Yr.6 ได้ชม เข้าร่วมกิจกรรมได้ของรางวัลมากมาย

           วันที่ 31 สิงหาคม 2565 แผนกมัธยม นักเรียนระดับ Year 10-12 จัดกิจกรรมบริเวณ โถงล่างอาคาร Baptist โดยกิจกรรมภายในงานมีการร้องเพลงประกอบดนตรีในบทเพลง What a wonderful world และ ปันรัก “ด้วยสองมือเรา” การร้องเพลงประกอบดนตรีในบทเพลง What a wonderful world และ ปันรัก “ด้วยสองมือเรา”การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น Yr.10- Yr.12 ที่ชนะเลิศแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้น้อง ๆ ชั้น Yr.7 - Yr.9 ได้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี เยี่ยมชมผลงานแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ของพี่ ๆ ชั้น Yr.10 - Yr.12 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้อีกด้วย

กิจกรรมการเเข่งขัน การแข่งขัน “1 Degree Showtime” ของนักเรียน Year 5-6 การประกวดนำเสนอ 1 Degree Showtime Y.5 ประเภททีม

   รางวัลชนะเลิศ
1.ด.ญ.มิลลี่ เมย์ เฮสติ้งส์ Y.5C
2.ด.ช.ภูริณัฐ ภูเก้าล้วน Y.5C
3.ด.ญ.ซิยาน่า Y.5C

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ชัชชญา เรืองเดช Y.5B
ด.ญ.นับณภัทร อธิปธรรมวารี Y.5B

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.ศุภกร เพ็ญศิริ Y.5A
ด.ช.อัครวิทย์ แก้วชัยวงษ์ Y.5A
ด.ช.ฮิโรยะ ยามาชิตะ Y.5A

การประกวดนำเสนอ 1 Degree Showtime Y.6 ประเภททีม

   รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ปัญญวัฒน์ ซิมะลาวงค์ Y.6C
ด.ญ.พลอยชมพู ดรุณวรรณา Y.6C

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ปราชญาวุฒิ ประสพแสง Y.6E
ด.ญ.เบญญาภา ธรรมารักษ์ Y.6E
ด.ญ.กชพรรณ ศรีวรขาน Y.6E

การประกวด “Invention Showcase” ของนักเรียน Year 5-6 การประกวด Invention Showcase Y.5
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.โมฮัมเม็ด อัลมิล โมฮัมเม็ด คามิล Y.5A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.รัชตปัญญ์ ธนบดีธรรมจารี Y.5A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.เยี่ยนท๋ง โจว Y.5D


การประกวด Invention Showcase Y.6
  
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.อักษิตา ปานเดย์ Y.6B
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.นนทพัทธิ์ เกิดภู่ Y.6E
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.ญาณากร บุญส่ง Y.6E

การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ Y.5 -Y.6

   การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม Y.5
   รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม
ด.ช.รุ่งวิโรจน์ ตั้งศิริเจริญ Y.5D
ด.ช.นรภัทร ฐาปนาชีวะ Y.5D
ด.ญ.พีรญา เต่าบำรุง Y.5D


   การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม Y.6 ประเภททีม
   รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ปัญญวัฒน์ ซิมะลาวงค์ Y.6C
ด.ญ.พลอยชมพู ดรุณวรรณา Y.6C
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ Y.7 - Y.12

   แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ Y.7 - Y.9
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.วัชรพงศ์ วณิชย์ธนโอฬาร Y.8C
ด.ช.ธนดล สกลสนธิเศรษฐ์ Y.8C
ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ Y.8C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.จิรัฎฐ์ สุธีรพรชัย Y.8C
ด.ช.แดเนียล เจมส์ มิลล์ Y.8C
ด.ช.ศุภกฤต วงศ์กังวาน Y.8C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.อชิตะ พนาเชวง Y.9D
ด.ช.มนัสวิน เศรษฐโกมุท Y.9D
ด.ญ.ภัทรภร รัตนละออ Y.9D


   แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ Y.10 - Y.12
รางวัลชนะเลิศ
นายอัครัช ชื่นจิต Y.12A
นายพัชรพงศ์ โคจรโรจน์ Y.12A
นายชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม Y.12A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายธนทัต เกษมพินิจวงษ์ Y.12E
นายกรณ์รัฐ นาคประสาท Y.12E
น.ส.พรชนก กองแก้ว Y.12E
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายปุณยวัจน์ คูร์พิพัฒน์ Y.12A
น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Y.12A
น.ส.ภานุณี ยงยิ่งยศสกุล Y.12A

Science Week : Drawing Contest

   Y.1 - Y.3 : หัวข้อ “รักษ์ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม”
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ไซอิม เชคบาบู Y.2A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช. ยุทธบดินทร์ เชียงทอง Y.1C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.ธีรดา ภิญโญณัฐกานต์ Y.2B
รางวัลชมเชย
ด.ญ. มิญณารา วงษ์วดีสุวัชร Y.1D
รางวัลชมเชย
ด.ช. ภทร จินตโกวิท Y.3A


   Y.4 - Y.6 : หัวข้อ “เมืองในฝันปลอดมลพิษ ปลอดขยะ”
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ศุภกร เพ็ญศิริ Y.5A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ปุณิกา เติมศรีเจริญพร Y.5A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.เซียวชิ่นเกอ หลี่ Y.5B
รางวัลชมเชย
ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Y.5E
รางวัลชมเชย
ด.ญ.วรฤทัย พรหมน้อย Y.4D
รางวัลชมเชย
ด.ช.กิตติ์เมธา พัชรสินโอฬาร Y.5C


   Y.7 - Y.9 : หัวข้อ “The Power of One Degree”
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.9D
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.กนกพิชญ์ ฤทธิ์ประเสริฐ Y.9C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.พันธนันท์ ประกายอนุรัตน์ Y.9D
รางวัลชมเชย
ด.ญ.พิชญ์สินี สมบุญมิ่งขวัญ Y.9B
รางวัลชมเชย
ด.ช.ธีร์ธวัช โลหะเสริมทรัพย์ Y.7B


   Y.10 - Y.12 : หัวข้อ “The Power of One Degree”
รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Y.10C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายปภังกร เลิศเวชกุล Y.12D
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
น.ส.สุพัชชา องอาจสกุลเดช Y.12D
รางวัลชมเชย
นายปริวัฒน์ ศรีสมบูรณ์กมล Y.12D
รางวัลชมเชย
น.ส.เกตน์นิภา อนุสาวกรณ์ Y.12C

การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ออกแบบโครงสร้างสะพาน) ระดับชั้น Y.7 - Y.12

   การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ออกแบบโครงสร้างสะพาน) ระดับชั้น Y.7 - Y.9
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ธันลฎาณ์ อาจะรียะกุล Y.8A
ด.ญ.ปุณิกา วงษ์แก้ว Y.8A
ด.ญ.วรวลัญช์ ไหลรุ่งเรืองสกุล Y.8A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.เดวิด โตรเรซัน Y.9A
ด.ญ.กมลชนก กิจสนาโยธิน Y.9A
ด.ช.นภัทพล ชาญด้วยกิจ Y.9A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.อชิตะ พนาเชวง Y.9D
ด.ช.มนัสวิน เศรษฐโกมุท Y.9D
ด.ญ.นาตาลี พิม ทอรร์ Y.9D


   การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ออกแบบโครงสร้างสะพาน) ระดับชั้น Y.10 - Y.12
รางวัลชนะเลิศ
นายธนธัช วาทะพุกกณะ Y.12A
นายพัชรพงศ์ โคจรโรจน์ Y.12A
นายมัฒณัยธ์ อาสน์ทอง Y.12E
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส.สิริณัฏฐ์ จิรวัฒน์ปภา Y.11B
น.ส.สุพิชญา รัตนโอภาส Y.11B
น.ส.อชิรญา มณีรอด Y.11B
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายจตรรก ลิม Y.12A
นายภัทร ภัทรพิบูล Y.12A
นายรชต ศรีวรขาน Y.12A

มอบใบประกาศนักร้องและนักแสดง Science Week 2022

   ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงประกอบวงดนตรี เพลง What a wonderful world และ Save the world
ด.ญ.อิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ Y.5C
ด.ญ.เฟอร์กิ นรานรนันท์ Y.6D
ด.ญ.เบญญาภา ธรรมารักษ์ Y.6E

ตัวแทนนักเรียนแสดงละครสั้น Skit Show เรื่อง Mission Possible
  
ด.ญ.อาร์เตมิส ปราซาส Y.5B
ด.ญ.ธีรินธารา ธนณาเคนทร์ Y.5B
ด.ช.วัชรัศนิ์ ศุภดิลกสกุล Y.5D
ด.ญ.เยี่ยนท๋ง โจว Y.5D
ด.ช.โปษัณ ช้างเขียว Y.5E
ด.ช.เมเหตวะ ตาก Y.6B
ด.ช.สุโพธ ติวารี Y.6B
ด.ญ.อักษิตา ปานเดย์ Y.6B
ด.ช.จุนซอง กิม Y.6C
ด.ญ.วรัฐภรณ์ พัชรวงศ์ปกรณ์ Y.6E
ด.ญ.ธีรนาฏ กุณรี Y.5E

ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงประกอบวงดนตรี เพลง What a wonderful world และ ปันรัก "ด้วยสองมือเรา"
นางสาวสุพัตรา แซ่เต็ง Y.11D
นายตู้เซฟ ทองสะพัก Y.12D

ตัวแทนนักเรียนจัดทำ MV และ Presentation ประมวลภาพกิจกรรม
ด.ช.เมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล Y.9D

Final Project Presentation Y.7 - Y.12 - การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

   รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year 7
ชื่อโครงงาน Orange Jelly ห้อง Year 7C
1. ด.ญ.ณิชชดารินทร์ พฤกษ์พิทักษ์กุล
2. ด.ญ.นฎาทับทิม จารุวรกุล
3. ด.ญ.อเกลิกี้ ปราซาส
4. ด.ญ.ปวริศา มานะเอกพันธ์
5. ด.ช.ณพวิทย์ ลีลานิตย์กุล


   รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year 8
ชื่อโครงงาน New technology for waste management ห้อง Year 8C
1. ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี
2. ด.ญ.มีนา กรสุธาทิพย์กุล
3. ด.ช.ณธรรศ กิตติสาร
4. ด.ญ.ศรัณย์รักษ์ วิวัฒน์วงศากุล
5. ด.ญ.อภิชญา อภิฐานฐิติ
6. ด.ช.อภิชัย จันทร์ชูสกุล
7. ด.ญ.ภคมน บูรณปริญญากุล


   รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year 9
ชื่อโครงงาน Twele and up syrup ห้อง Year 9D
1. ด.ช.กวิน อุปการกุล
2. ด.ญ.ศุภานัน ศุภมิตตานนท์
3. ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง
4. ด.ญ.กชพร ศรีวรขาน
5. ด.ญ.ธนพร ชวนะสุนทรพจน์
6. ด.ญ.เมเรียน เกรซ มอนโกเมอรี่


   รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year 10
ชื่อโครงงาน Rice Berry Boba: A healthy Alternative to Bubble teas ห้อง Year 10C
1. นางสาวเบญญาภา ไพรหงกุล
2. นางสาวสุวีร์วรา เลิศถนอมวงศ์
3. นางสาวณัฐรินีย์ ปานสำเนียง
4. นางสาวอนันตา พัดแก้ว


   รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year 11
ชื่อโครงงาน Lure and Trap: A Comparative performance of 2 traps for Golden Fruit Flies in Zucchini Plants ห้อง Year 11B
1. นายธน อุดมพรกุล
2. นายชยุต เอียบสกุล
3. นายอนพัช ปิ่นโภคินทร์


   รางวัลชนะเลิศ ระดับ Year 12
ชื่อโครงงาน Paper Airplane: How wing folds affect the speed and altitude id paper airplanes ห้อง Year 12E
1. นายภูดิศ ดำรงกิจเดชา
2. นายอภิชาติ เลาหวรรณ
3. นายเศรษฐพงศ์ จันทศร
4 .นายปณต มะโนดี
5. นายคริสต์มาส ไพบูลย์วิศรุตกุล