ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมกีฬาสี

           โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมกีฬาสี หรือ Sports Carnival ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แข่งขันกีฬาตามความถนัด รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2565 นี้ ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

แผนกอนุบาล (NC. – KG.3)

        กิจกรรม Sports Day 2022 สำหรับนักเรียน NC - KG.3 จัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 โดยจัดให้มีเกมการแข่งขันต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของร่างกายที่เน้นความสนุกสนาน เช่น เกมวิ่ง เกมส่งบอล เกมเหยียบกระดาษ เกมกระโดด และเกม Hula-hoop โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมสนุกไปพร้อมกับนักเรียนด้วย


แผนกประถม-มัธยม (Y.1 – Y.12)

           วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนได้จัดการแข่งขันวิ่ง Ektrathon ของนักเรียนและครู Ektra Family Run ที่รวมทั้งนักเรียน Y.1 - Y.12 ไว้ในทีมเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬาตามความถนัด มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน

           วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นวันเปิดการแข่งขันกีฬาสี โดยมีการเดินขบวนพาเหรดของ 4 สี ได้แก่ สีม่วง (Amethyst) สีเขียว (Emerald) สีฟ้า (Sapphire) และสีเหลือง (Gold) มีการแสดงของทีมเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ โดยแต่ละสีได้รับเกียรติจากผู้ปกครองแต่งกายสวยงามร่วมเดินขบวนพาเหรดกับนักเรียน จากนั้นท่านประธานมอบผ้าพันคอให้พ่อสี แม่สี และมอบสัญลักษณ์ให้ประธานสี
          1. สีม่วง (Amethyst) สัญลักษณ์ของสี กวาง ความหมายประจำสี อดทน เด็ดเดี่ยว
          2. สีเขียว (Emerald) สัญลักษณ์ของสี หมี ความหมายประจำสี กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว
          3. สีฟ้า (Sapphire) สัญลักษณ์ของสี เหยี่ยว ความหมายประจำสี มองไกล มีวิสัยทัศน์
          4. สีเหลือง (Gold) สัญลักษณ์ของสี เสือ ความหมายประจำสี สง่างาม ภูมิฐาน
มีการประกวด Cultural dance การแข่งวิ่ง 50 เมตร ของ Y.1 - Y.12 ชาย/หญิง การประกวดกองเชียร์ของแต่ละสี การแข่งขันชักเย่อนักเรียนเเละผู้ปกครอง ซึ่งการแข่งขันชักเย่อถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาประจำโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จากนั้นท่านประธานได้มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศ และเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสี

สำหรับ Sports Carnival ปีการศึกษา 2022 ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลค่ะ


รางวัลชนะเลิศ รายการต่าง ๆ
คะแนนรวม :

     Gold
Marching :
     Sapphire
Cultural Dance :
Gold & Emerald
Parade :
    Emerald
กองเชียร์ :
     Gold
Haka :
     Sapphire
Cheerleading :
    Amethyst
การตกแต่งซุ้มสี :
    Sapphire
Tug of war :
    Gold
รวมกีฬา :
    Gold
  
รางวัลประธานสีดีเด่น :

น.ส.อายอน กิม Y.12C
    Sapphire
  
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม :
ประถม ชาย
ด.ช.เอกาซซ์ กิตติรมณี Y.6D
Gold


ประถม หญิง

ด.ญ.รั่วถิง หง Y.6A
Gold

มัธยม ชาย

ด.ช.กฤต มัณฑนวีรกุล Y.9C
Gold
มัธยม หญิง

น.ส. กัญญาพัชร คงจันทร์ Y.12C
Emerald