ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การประชุมชมรมรถโรงเรียนประจำปี 2566

                เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) โดยมีกิจกรรมห่วงใยใส่ใจ "สุขภาพกายและสุขภาพจิต" คัดกรองประเมินสุขภาพทั่วไปและสายตา รวมถึงการดูแลเสริมสร้างสุขภาพจิตของสมาชิกทุกคนให้มีความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน