ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การประชุมชมรมรถโรงเรียนประจำปี 2566

                ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566, นักเรียนชั้น Year 10 ได้เป็นผู้นำแคมเปญ Anti-bullying ภายในโรงเรียน ผ่านการนำเสนอโปสเตอร์แบบต่างๆ โดยนักเรียนรุ่นพี่ได้สื่อสารแนวความคิดและนโยบาย Anti-bullying ของโรงเรียนให้สำหรับนักเรียนชั้น Year 1-6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้จะให้นักเรียนรุ่นน้องได้โหวตเลือกโปสเตอร์ที่ชื่นชอบ ซึ่งจะนำกลับไปติดที่ห้องเรียนของตน