ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Webinar เรื่อง Playful Learning และ Early Childhood STEAM Education สำหรับครูต่างชาติแผนกอนุบาล

                โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมสำหรับทีมครูชาวต่างชาติระดับอนุบาลเพื่อเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่อง 'Playful Learning' และ 'Early Childhood STEAM Education' ผ่านทางออนไลน์จากทีม HY+ ที่ฟินแลนด์ โอกาสนี้ช่วยให้ครูชาวต่างชาติระดับอนุบาลของเราเติบโตและขยายฐานความรู้ของพวกเขาผ่านการ Webinar